Thiết bị bảo quản lạnh

Tủ đông 4 cánh, tủ mát 4 cánh, bàn lạnh 2 cánh.. nhập khẩu Malaysia.

Thiết bị bảo quản lạnh là tên chỉ chung cho những thiết bị đông lạnh, chẳng hạn như: Bàn đông, bàn lạnh, tủ đông, tủ mát, kho đông, kho mát....


 Bàn lạnh 2 cánhTủ đông 4 cánh Tủ đông 6 cánh Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh
 Bàn lạnh 3 cánh Tủ mát 4 cánh Tủ mát 6 cánh Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh

 


Tủ mát 2 cánh

Nhãn hiệu : Nhập khẩu Malyasia
Kích thước: 660 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 505 lít
Nhiệt độ: +2oC/ +8oC
Công suất: 1/4 Hp
Điện áp : 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 97 kg
Bảo hành: 12 tháng


 
 
Tủ đông 2 cánh

Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malaysia
Kích thước: 660 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 505 lít
Nhiệt độ: -10oC/ -20oC
Công suất: 1/2 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 102 kg
Bảo hành: 12 tháng 
 Tủ mát 4 cánh

Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malaysia
Kích thước: 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 1.103 lít
Nhiệt độ: +2oC/ +8oC
Công suất: 2/5 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 168 kg
Bảo hành: 12 tháng 
 Tủ đông 4 cánh

Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malaysia
Kích thước: 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 1.103 lít
Nhiệt độ: -10oC/ -20oC
Công suất: 1 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 165 kg
Bảo hành: 12 tháng 
 Tủ mát 6 cánh

Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malaysia
Kích thước: 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 1.701 lít
Nhiệt độ: +2oC/ +8oC
Công suất: 1/2 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 201 kg
Bảo hành: 12 tháng 
 Tủ đông 6 cánh

Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malyasia
Kích thước: 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích: 1.701 lít
Nhiệt độ: -10oC/ -20oC
Công suất: 1.15 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 228 kg
Bảo hành: 12 tháng 
 Tủ nửa đông, nửa mát 4 cánh
Nhãn hiệu: Nhập khẩu Malyasia
Kích thước: 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích đông: 504 lít
Dung tích mát: 504 lít
Nhiệt độ đông: -10oC/ -20oC
Nhiệt độ mát: +2oC/ +8oC
Công suất đông: 1/2 Hp
Công suất mát: 1/4 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 182 kg
Bảo hành: 12 tháng


 

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh.
Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh (4 mát - 2 đông)
Kích thước: 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm
Dung tích đông: 504 lít
Dung tích mát: 1103 lít
Nhiệt độ đông: -10oC/ -20oC
Nhiệt độ mát: +2oC/ +8oC
Công suất đông: 1/2 Hp
Công suất mát: 1/2 Hp
Điện áp: 230V/50Hz/1P: 230V/50Hz/1P
Trọng lượng: 250 kg
Bảo hành: 12 tháng

Comments