Nồi nấu cơm công nghiệp

Nồi nấu cơm chất lượng nhất, nồi nấu cơm công nghiệp chất lượng nhất.

Nồi nấu cơm rinnai thường dùng cho những doanh nghiệp nhỏ, có số lượng nhân viên khoảng 40 50 người, chưa cần phải đầu tư tủ nấu cơm công nghiệp, vì tủ nấu cơm công nghiệp loại nhỏ nhất cũng đã đáp ứng 150 người trở lên,

Nồi nấu cơm rinnai là thiết bị nhập khẩu, nên sẽ được bảo hành 1 năm, không như những thiết bị khác của Inox Bảo Khánh sản xuất, sẽ được bảo hành suốt tuổi thọ sản phẩm.

 

 Nồi nấu cơm công nghiệp

KT: D550x400mm
Thiết bị nhập khẩu
Bảo hành 1 nămComments